Raseinių krizių centras
Ar lengva būti vyru?

Ar lengva būti vyru?

Tikras vyras yra tas, su kuriuo moteris jaučiasi lyg už mūro sienos. Dažnas vyras mano, kad jis turi apsaugoti savo šeimą, rūpintis ja, daug uždirbti, būti sportiškas, stiprus, neverkšlenantis, išsprendžiantis visas problemas. Ir vargu ar supras kas, kad vyras nėra mūro siena, kad jis gali būti silpnas, kartais bijoti dėl savęs, dėl šeimos, dėl darbo, verslo, dėl santykių. Jam gali būti baugu dėl ateities, kankinti netikrumas ir kartais sunku priimti sprendimus. Sunku apie tai kalbėti net su artimiausiais žmonėmis, nes negali jų akyse atrodyti silpnas, abejojantis, nepasitikintis, juk esi saugumo garantas. Vyrai gali jaustis riboti, išreiškiant savo silpnumą ar abejones, nes nenori nuvilti kitų. Būna akimirkų, kai jiems norisi išeiti į mišką, išplaukti į negyvenamą salą ir atitrūkti nuo nuolatinės atsakomybės už save ir kitus, nuo pastangų būti tobulu vyru. Kartais, kai niekas nemato,  nubraukti ašarą, nes negali to niekas matyti, juk vyrai neverkia. Vyrai praranda daugybę energijos, kad atrodytų stiprūs, pasitikintys savimi, motyvuoti. Ir nieko keisto, kad neatlaikę visuomenėje nusistovėjusių standartų, įklimpsta į priklausomybes, kad susikaupusios emocijos išsilieja agresija prieš artimiausius žmones. Štai taip galėtų apibūdinti vyrus Raseinių krizių centro specialistai 2023 metais vykdę projektą „Kompleksinė (socialinė, psichologinė, teisinė) pagalba vyrams“.

Buvo įgyvendinamas projekto tikslas – teikti kompleksines konsultacines (pvz., psichologines, psichoterapines, edukacines ir (arba) prireikus teisines) paslaugas telefonu ir (ar) kitomis nuotolinio bendravimo priemonėmis (internetu ir (ar) elektroniniais laiškais, ir (ar) žinutėmis), skirtas vyrams, esantiems sudėtingoje psichologinėje situacijoje, t. y. dėl ekonominių, socialinių ar asmeninių sunkumų išgyvenantiems emocines ir (arba) psichologines krizes, įskaitant savižudybės, smurto, priklausomybių riziką. Paslaugos buvo teikiamos Raseinių, Jurbarko, Joniškio, Kelmės, Mažeikių, Pakruojo, Radviliškio, Šiaulių, Telšių rajonuose.

Projektas pristatytas rajonų savivaldybėse, sukvietus įstaigų, atsakingų už darbą su vyrais, patiriančiais krizines situacijas, atstovus, aptartos bendradarbiavimo galimybės ir priimti sprendimai. Įgyvendinant projektą buvo derinami veiksmai su jau šioje srityje dirbančiomis įstaigomis, organizuojamos apskrito stalo diskusijos, teikiamos nenutrūkstamos kompleksinės paslaugos vyrams. Siekiant sukurti dar efektyvesnes paslaugas į bendradarbiavimą buvo įtraukiamos ne tik viešosios institucijos, bet ir nevyriausybinės organizacijos. Buvo vykdomos informavimo iniciatyvos, skirtos didinti visuomenės supratimą apie vyrų smurto prieš moteris priežastis, sprendimo būdus ir pagalbą vyrams, taikant smurtinio elgesio keitimo programą.

Projekto vykdymo metu kreipėsi 189 vyrai. Tam, kad  būtų sudarytos tinkamos sąlygas ir galimybės dalyvauti konsultacijose nuotoliniu būdu,  kiekvienam iš jų buvo suteikta individuali konsultacija laiko derinimui. Dauguma vyrų kreipėsi dėl santykių problemų, sprendžiant asmeninius gyvenimo iššūkius (165), užimtumo ir darbo problemų (59), dėl sunkios finansinės padėties (49), socialinės izoliacijos (59), dėl įvairių priklausomybių (narkotikų, alkoholio), blogos emocinės būklės (133), nepaaiškinamo liūdesio (61), savižudybės rizikos (6), dėl artimo žmogaus netekties (1), pokyčių šeimoje (14) ir kitų priežasčių (32). Problemų įvairovė rodo, kad vyrai patiria daug sunkumų, patiria sudėtingus  gyvenimo iššūkius.  Projekte  „Kompleksinė (socialinė, psichologinė, teisinė) pagalba vyrams“ numatytos paslaugos sudarė galimybę padėti įveikti  krizines situacijas, individualios specialistų konsultacijos buvo skiriamos asmeniškai, pagal kiekvieno unikalius poreikius, užtikrinant  konfidencialumą. Buvo suteiktos  psichologo konsultacijos (403), emocinės paramos (201), teisininko (27), priklausomybių konsultanto (123) ir edukacinės paslaugos (105). Konsultacijų metu vyrai mokėsi bendravimo kultūros, klausyti ir išgirsti kitą žmogų,  atsiverti, nustoti dėl savo problemų  kaltinti kitus, suvokti savo emocijas, spręsti konfliktines situacijas, atsikratyti tobulo vyro sindromo ir smurtinio elgesio. Visa tai labai svarbu, siekiant išspręsti santykių problemas,    pagerinti savo psichologinę būklę.

Džiugina tai, kad vis daugiau vyrų išdrįsta kreiptis pagalbos. Svarbu pabrėžti, kad šis pokytis reikalauja ir platesnio socialinio pripažinimo. Visuomenė, artimieji turi suvokti, kad vyras yra gyvas žmogus su įvairiais jausmais ir išgyvenimais, kad jis gali būti silpnas, emociškai išsekęs ir jam reikalinga pagalba. Skatinant šį supratimą, sumažėja ir socialinis spaudimas būti „tobulu”, prisideda prie stereotipų ir stigmų mažinimo, o tai  formuoja sveikesnį požiūrį į vyrų emocinę sveikatą,

Projekto organizatoriai įsipareigoja tęsti iniciatyvas ir plėtoti veiklas ateityje, nes tik nuosekliu, ilgalaikiu darbu šioje srityje galima pasiekti realių rezultatų. Pagalba ne tik vyrams, bet ir visuomenės švietimas, tarpinstitucinis bendradarbiavimas yra  būtini siekiant ilgalaikių pokyčių.

Daugiau informacijos https://raseiniukriziucentras.lt/pagalba-vyrams/

Pagalbos telefono Nr. 8 670 70 303

Rima Kazlauskaitė, konsultantė