Raseinių krizių centras
Registracija į mediaciją

Registracija į mediaciją

ŠEIMOS MEDIACIJA – alternatyvus, savanoriškumo ir konfidencialumo principais grįstas į ateitį orientuotas ginčų sprendimo būdas. Jo metu šalys, padedamos neutralaus ir nešališko mediatoriaus, siekia rasti joms priimtinus ginčo sprendimo būdus.

ŠEIMOS MEDIACIJOS TIKSLAS – sudaryti galimybes šeimos nariams bendrauti, ieškoti sprendimų ir tapti atsakingiems už savo priimtus sprendimus, kurie tiesiogiai liečia ne tik juos, bet ir kitus, taip pat ir vaikus, šeimos narius. Šeimos mediacijos metu mediatorius siekia ginčo šalims padėti susitaikyti su pasikeitimais, išgirsti vienas kitą, skatinti tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, priimant sprendimus.

MEDIACIJOS PROCESAS ginčo šalims suteikia saugią aplinką, kurioje jos gali išreikšti savo požiūrį į ginčo situaciją ir su tuo susijusius jausmus, atstato šalių komunikaciją ir leidžia vykti derybų procesui, kurio metu pačios šalys gali nutarti, kaip turi būti išspręstas jų ginčas. Iš mediacijos proceso galima tikėtis neformalios aplinkos, bendravimo be formalumų ir įtampos, draugiško ir patikimo mediatoriaus, kuris žinos, ką daryti ir kaip elgtis, kad šalys artėtų prie susitarimo, pagarbaus požiūrio į šalis bei į jų nuomonę, privatumo išsaugojimo, galimybės paaiškinti savo poziciją, užduoti klausimą kitai pusei.

KODĖL VERTA PASINAUDOTI MEDIACIJOS PASLAUGOMIS?

– Išvengsite bylinėjimosi teisme išlaidų;
– Mediacijos procesas yra konfidencialus;
– Patys dalyvausite ir priimsite sprendimus dėl jus ir jūsų vaiką liečiančių ginčo klausimų;
– Pačių priimtus sprendimus bus lengviau įgyvendinti.