Raseinių krizių centras
2021

2021

2021 Metų projektai

Specializuota kompleksinė pagalba nuo nusikalstamos veiklos nukentėjusiems asmenims

(finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos)

 

Projekto tikslas – užtikrinti vienodi specializuotos kompleksinės pagalbos teikimo standartai, specializuotos kompleksinės pagalbos prieinamumas, kokybė ir koordinavimas Raseinių rajono savivaldybėje.

Uždaviniai:

 1. Užtikrinti specializuotos kompleksinės pagalbos teikimą – trumpalaikės ir (ar) ilgalaikės SPC
  konsultantų pagalbos projekto tikslinės grupės atstovui teikimą (informavimas, įgalinimas,
  konsultavimas, tarpininkavimas), specializuotos psichologo ir teisininko pagalbos teikimą.
 2. Užtikrinti specializuotą kompleksinę pagalbą projekto tikslinės grupės atstovui teikiamą
  ryšio (interneto, fiksuotojo ir (ar) mobiliojo ryšio, pašto, susirašinėjant internetu (angl. chat)) ir kitomis prieinamomis priemonėmis ir (ar) programomis ne trumpiau kaip 10 val. per parą, ne trumpiau nei 5 dienas per savaitę;
 3. Užtikrinti, kad specializuotą kompleksinę pagalbą teiktų kvalifikuoti asmenys.
 4. Viešinti projektą: spaudoje, reklaminio skydelio, socialiniuose tinkluose ir kt. vykdomose veiklose.

Projektui skirta 20 000 eurų.

 

violence_normal
320438

Kompleksinių paslaugų teikimo vaikams, nukentėjusiems nuo smurto, ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje aukoms (liudytojams) ir jų šeimų nariams
(finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos)

Projekto tikslas. Teikti nuosekliai kompleksines paslaugas vaikams, nukentėjusiems nuo smurto, ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje aukoms (liudytojams) ir jų šeimų nariams.

 

 1. Nuolat, smurto aukoms (liudininkams) ir jų šeimos nariams, teikti kompleksinę pagalbą (psichologo, socialinio darbuotojo, priklausomybių konsultanto, teisininko konsultacijas);
 2. Organizuoti pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo užsiėmimus tėvams ir kitiems šeimos nariams, norintiems geriau sutarti su vaikais, išsiaiškinti vaiko elgesio problemas, išmokti spręsti konfliktus;
 3. Šviesti visuomenę smurto artimoje aplinkoje prevencijos, teisinio švietimo, šeimos ir žmogiškųjų vertybių stiprinimo srityse, ugdyti nepakantumą smurtui;
 4. Stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, užtikrinantį kompleksinę teisinę, socialinę, psichologinę bei kitą reikalingą pagalbą smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims.
 5. Viešinti projektą: spaudoje, reklaminio skydelio, socialiniuose tinkluose ir kt. RKC vykdomose veiklose bei lankstinukuose ir pan.

Projektui skirta 12850 eurų.

Kompleksinių paslaugų COVID-19 pandemijos metu stiprinimas, prieinamumo didinimas
(finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos)

 

Projekto tikslas – Didinti  kompleksinių (socialines, psichologines, tarpininkavimo, informavimo ir kt.) paslaugų prieinamumą šeimoms, siekiant įgalinti šeimą įveikti iškilusias krizes bei derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.

Projektui skirta 5000 eurų.

 

 

photo-1584036561566-baf8f5f1b144
emotions-sorrow-emotional-view

Kompleksinė pagalba vyrams, esantiems sudėtingoje psichologinėje situacijoje, išgyvenantiems emocines / psichologines krizes, įskaitant savižudybės, smurto, priklausomybių riziką
(finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos)

 

Projekto tikslas. Teikti nuosekliai kompleksines paslaugas vaikams, nukentėjusiems nuo smurto, ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje aukoms (liudytojams) ir jų šeimų nariams.

 1. Nuolat, smurto aukoms (liudininkams) ir jų šeimos nariams, teikti kompleksinę pagalbą (psichologo, socialinio darbuotojo, priklausomybių konsultanto, teisininko konsultacijas);
 2. Organizuoti pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo užsiėmimus tėvams ir kitiems šeimos nariams, norintiems geriau sutarti su vaikais, išsiaiškinti vaiko elgesio problemas, išmokti spręsti konfliktus;
 3. Šviesti visuomenę smurto artimoje aplinkoje prevencijos, teisinio švietimo, šeimos ir žmogiškųjų vertybių stiprinimo srityse, ugdyti nepakantumą smurtui;
 4. Stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, užtikrinantį kompleksinę teisinę, socialinę, psichologinę bei kitą reikalingą pagalbą smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims.
 5. Viešinti projektą: spaudoje, reklaminio skydelio, socialiniuose tinkluose ir kt. RKC vykdomose veiklose bei lankstinukuose ir pan. 

Projektui skirta 12850 eurų.

„Specializuotos kompleksinės pagalbos teikimas smurtą patyrusiems asmenims“
(finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos)

Projekto tikslas – užtikrinti vienodi specializuotos kompleksinės pagalbos teikimo standartai, specializuotos kompleksinės pagalbos prieinamumas, kokybė ir koordinavimas Raseinių rajono savivaldybėje.

Uždaviniai:

 1. Užtikrinti specializuotos kompleksinės pagalbos teikimą – trumpalaikės ir (ar) ilgalaikės SPC
  konsultantų pagalbos projekto tikslinės grupės atstovui teikimą (informavimas, įgalinimas,
  konsultavimas, tarpininkavimas), specializuotos psichologo ir teisininko pagalbos teikimą.
 2. Užtikrinti specializuotą kompleksinę pagalbą projekto tikslinės grupės atstovui teikiamą
  ryšio (interneto, fiksuotojo ir (ar) mobiliojo ryšio, pašto, susirašinėjant internetu (angl. chat)) ir kitomis prieinamomis priemonėmis ir (ar) programomis ne trumpiau kaip 10 val. per parą, ne trumpiau nei 5 dienas per savaitę;
 3. Užtikrinti, kad specializuotą kompleksinę pagalbą teiktų kvalifikuoti asmenys.
 4. Viešinti projektą: spaudoje, reklaminio skydelio, socialiniuose tinkluose ir kt. vykdomose veiklose. 

Projektui skirta 50 315 eurų.

 

Violence-Prevention-banner-2-1064x242-100
depositphotos_98615466-stock-illustration-holding-hands-happy-three-generation

„Kompleksinės paslaugos šeimai“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-416″

(finansuojamas ES struktūrinių fondų)

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas šeimai gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos, siekiant įgalinti šeimą įveikti iškilusias krizes bei derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.

Uždaviniai:

 1. įgalinti šeimą ir (ar) asmenį spręsti krizines situacijas, susijusias su fizinių, emocinių, saugumo, socialinių, vaikų ugdymo, tarpusavio santykių, orumo, saviraiškos poreikių patenkinimu;
 2. vykdyti prevencinę veiklą bendruomenėse, ugdant ir skatinant pilietiškumą bei bendruomeniškumą;
 3. užtikrinti būtinuosius šeimų (asmenų) poreikius karantino, riboto karantino ar ekstremaliosios situacijos metu, kai dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) protrūkio ar epidemijos visoje šalyje, tam tikrose jos teritorijose ir (ar) objektuose taikomos visuomenės sveikatos saugos priemonės riboja įprastą Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytų viešųjų paslaugų teikimą ir socialiai pažeidžiamiems asmenims sukelia nenumatytus kasdienio gyvenimo sunkumus. 

Projektui skirta 2748 eurų.

 

„Moterų ir vyrų lygių galimybių aktualijos“
(finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos)

 

Projekto tikslas. Didinti moterų ir vyrų lygybės institucinių mechanizmų efektyvumą, įgyvendinant Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymą.

Projektas vykdomas Raseinių, Kelmės ir Tauragės rajonuose.

Projekto pradžia. 2021 m. sausio 2 d.

Projekto pabaiga. 2021 m. gruodžio 31 d.

Raseinių, Kelmės ir Tauragės rajonuose, bus vykdomos apskrito stalo diskusijos, konferencija dėl moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo įvykdymo, atkreipiant į opiausią diskriminacijos rūšį – seksualinį priekabiavimą.

Projektui skirta 5000 eurų.

 

tim-mossholder-UcUROHSJfRA-unsplash
pagalba-vyrams

Kompleksinė (socialinė, psichologinė, teisinė) pagalba vyrams
(finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos)

 

Projekto tikslas – teikti kompleksines konsultacines (pvz., psichologines, psichoterapines, edukacines ir (arba) prireikus teisines) paslaugas telefonu ir (ar) kitomis nuotolinio bendravimo priemonėmis (internetu ir (ar) elektroniniais laiškais, ir (ar) žinutėmis), skirtas vyrams, esantiems sudėtingoje psichologinėje situacijoje, t.y. dėl ekonominių, socialinių ar asmeninių sunkumų išgyvenantiems emocines ir (arba) psichologines krizes, įskaitant savižudybės, smurto, priklausomybių riziką.

Uždaviniai: 

1. Stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, užtikrinant kompleksinės pagalbos vyrams tęstinumą;

2. Organizuoti 16 akvyvumo dienų prieš smurtą prieš moteris (Lapkričio 25-Gruodžio 10), akcentuojant, kad vyrai t.p. yra prieš smurtą prieš moteris;

3. Organizuoti nenutrūkstamas Kompleksines paslaugas vyrams, sukurtas veiklos modelis, vertinimo kriterijai 2023-2025 m., tobulinant teikiamų paslaugų vyrams, esantiems sudėtingoje psichologinėje situacijoje, paslaugų kokybę;
4. Nuotoliniu būdu suteikti konsultanto, psichologo, teisininko konsultacijas;

5. Organizuoti priklausomybių konsultanto paslaugas kiekvieno rajono teritorijoje;

6. Atnaujinti internetinės svetainės „Kompleksinė pagalba vyrams” puslapį, kad jis taptų priimtinesnis, patogesnis lankytojams;

7. Užtikrinti vyrams pagalbos prieinamumą visą parą, išgyvenantiems emocines ir (arba) psichologines krizes, įskaitant savižudybės, smurto, priklausomybių riziką;

8. Užtikrinti naujų savanorių, teiksiančių kompleksines konsultacines paslaugas, mokymąsi;

9. Organizuoti mokymus darbuotojams, keliant kvalifikaciją, tobulinant savo įgūdžius;

10. Organizuoti kompleksinės pagalbos vyrams viešinimą rajono įstaigose (ekranai, skelbimų lentos ir t.t.); 

Projektas finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, skirta 13 406 eurų.