Raseinių krizių centras
Pagalba nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims

Pagalba nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims

KĄ BŪTINA ŽINOTI NUO NUSIKALSTAMOS VEIKOS NUKENTĖJUSIAM ASMENIUI?

Daugiau nei 40 000 žmonių Lietuvoje per metus oficialiai pripažįstami nukentėjusiaisiais. Nukentėjusiais nuo smurto, apgaulės, vagysčių, praradusiais artimuosius, sveikatą, turtą, orumą, ramybę ir daug ką kitą. Visi jie turi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse nustatytas teises bei pareigas, tačiau ar viską galima sutalpinti į keletą įstatymo straipsnio pastraipų? Ar gali įstatymo žodis reglamentuoti žmogaus skausmą, išgąstį, pasimetimą, pyktį, neviltį, netektį? Ar gali kelios teisės akto eilutės grąžinti jam pasitikėjimą savimi, kitais žmonėmis, institucijomis, valstybe? Nukentėjusiam žmogui labiau nei bet kas gali padėti kitas žmogus – jo žvilgsnis, bendravimo tonas, atidumas, gebėjimas ne tik tinkamai paklausti, bet ir išklausyti.

Specializuota kompleksinė pagalba teikiama įgyvendinant Lietuvos Respublikos pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims įstatymą.

Pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims tikslas – padėti nukentėjusiesiems įveikti krizę, užtikrinti skubią, kokybišką, prieinamą ir efektyvią pagalbą nuo bet kokios nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims, atsižvelgiant į jų individualius poreikius ir asmenines savybes, ginti nuo nusikalstamų veikų nukentėjusių asmenų teises ir teisėtus interesus.

Daugiau apie tai galite rasti čia.